قابلیت پشتیبانی فقط برای گوشی های OTG ساپورت
در 3 مدل android / ios / usb